קורס מתחילים: שיעור מספר 1


הערה על טעינת קבצי הקול: שימו לב לקו הטעינה בתחתית הרשמקול. ניתן לשמוע את קובץ הקול רק לאחר שקו הטעינה התחיל בטעינה לצד הימני של הרשמקול.


האזנה לכל אוצר מילים של השיעור


לחץ להורדת קובץ הקול למחשב שלך (10 Mb).

פורמט MP3 (קליק ימני בעכבר ושמירה)

פורמט ZIP

מילים חדשות (生词 ,Shēngcí)


 

עברית

פיניין

סינית

  שמות גוף  

אני

wǒ

את, אתה

nǐ

הוא, היא

/

רבים

men

אנחנו

wǒmen

我们

אתם, אתן

nǐmen

你们

הם, הן

tāmen

他们/她们

  פעלי מצב  

לקרוא, להקרא

jiào

להקרא בשם משפחה

xìng

להיות (To be)

shì

  מילות שלילה  

לא (Not)

מציין שלילה (Is not)

búshì

不是

  מילת שאלה  

האם

ma

  מילים נוספות  

מורה

lǎoshī

老师

זקן

lǎo

תלמיד

xuéshēng

学生

ללמוד

xué

אמא (בקיצור)

אבא (בקיצור)

אחת

שתיים

èr

שלוש

sān

שם

míngzi

名字

  לאום  

איש

rén

ישראל

Yǐsèliè

以色列

ישראלי

yǐsèlièrén

以色列人

סין

Zhōngguó

中国

אמצע

zhōng

מדינה

guó

סיני

zhōngguórén

中国人


 

משפטים

 

 

好!

Nǐ hǎo

שלום

    吗?

Nǐ hǎo ma?

מה שלומך?

    

Wǒ hěn hǎo

אצלי טוב מאוד

你们   好!

Nǐmen hǎo!

שלום לכם!

     什么    名字?

Nǐ jiào shénme míngzì?

איך קוראים לך?

姓。。      叫。。。

Wǒ xìng。。wǒ jiào。

שם המשפחה שלי... קוראים לי...

    以色列人

Wǒ shì yísèlièrén

אני ישראלי

     中国人

Tā shì zhōngguórén

הוא סיני

    师,我      学生

Tā shì lǎoshī,wǒ shì xuéshēng

היא מורה, אני תלמיד

我们      以色列人, 他们      中国人

Wǒmen shì yǐsèlièrén, Tāmen shì zhōngguórén

אנחנו ישראלים, הם סינים

他们      学生   吗?

Tāmen shì xuéshēng ma?

הם תלמידים?

  老师  吗?不是,他   学生。

Tā shì lǎoshī ma? búshì, tā shì xuéshēng.

הוא מורה? לא, הוא תלמיד.

     吗? 不是                   周明。

Nǐ xìng Lǐ ma?  búshì,wǒ xìng Zhōu,jiào Zhōumíng。

שם המשפחה שלך הוא לי? לא, שם המשפחה שלי הוא ג'ו, קוראים לי ג'ו מינג.

 

 

 

 

תרגול ארבעת הטונים,
התחיליות m, n, l, f הסופיות a, i

 

 

תרגיל 1: האזן לקובץ הקול  והבחן בין הטונים השונים. הקשב לטון וחזור אחרי הנאמר בקול רם.
 

טון ראשון: גבוה ארוך ומתמשך
 

mā ,nā, lā, fā, nī, mī,  lī 

טון שני : מתחיל בינוני עולה ומתחזק עד הקצה
 

má, ná, lá, fá, ní, mí, lí 

 

טון שלישי: מתחיל  בינוני נמוך, יורד ונחלש, ואז עולה ומתחזק
 

mǎ, nǎ, lǎ, fǎ, mǐ, nǐ, lǐ 

טון רביעי: מתחיל גבוה , יורד ונחלש במהירות
 

mà, nà, là, fà, nì, mì, lì 

 

טון חמישי: נטראלי

ma, na, la, fa, ni, li, mi

 

 

 

תרגיל 2: האזנה

- האזן לקובץ הקול ונסה להבחין בהבדל בין טון ראשון לטון רביעי  

 

mā mà, nā nà, lā là, fā fà, nī nì, mī mì, lī lì

 

 

 - האזן לקובץ הקול ונסה להבחין בהבדל בין טון שני לטון רביעי

 

 

má mà, ná nà, lá là, fá fà, ní nì, mí mì, lí lì

 

 

- האזן לקובץ הקול ונסה להבחין בהבדל בין טון שני לטון שלישי

 

má mǎ, ná nǎ, lá lǎ, fá fǎ, ní nǐ, mí mǐ, lí lǐ

 

 

 

תרגיל 3: תרגול נוסף

 

 

א.האזן לקובץ הקול וכתוב את התחילית הנכונה
 

__i, ___a, ___i, ___a, ___i, ___a, ___a

ב.האזן לקובץ הקול וכתוב את הטון הנכון מעל לעיצור

 
 

ma,ma,ma,ma

li,li, li, li

fa,fa,fa,fa

ni,ni,ni,ni

 

 

 

ג. האזן לקובץ הקול וסמן את הטונים הנכונים מעל העיצור

 

ma , na, li, ni, mi, la, li, na, mi, ma, fa

ד.האזן לקובץ הקול וסמן את הטונים השונים

ma la, na li, ma li, mi ni, li na, ma ma, fa li

 

 

 

דיאלוג שיעור ראשון