Bookmark and Shareקורסי סינית עסקית

קורסי סינית עסקית הינם קורסים ללימוד סינית בדרך המשלבת שפה, תכנים עסקיים, והנאה. הרבה הנאה.

הערה חשובה:
עבור לומדים מתחילים, אנו ממליצים להצטרף לקורס סינית מתחילים, ורק לאחר רכישת יסודות השפה להצטרף לקורס סינית עסקית.
 

 
קורסי סינית עסקיים

מה מיוחד בקורסים

שילוב איכותי ויחיד מסוגו בישראל של לימודי סינית תוך היכרות עם תכנים עסקיים ותרבותיים. הקורסים מתמקדים בלימוד השפה הסינית ומטרתם להביא את הלומד לשליטה בשפה, כאשר ההתמקדות הינה ביכולת לשוחח בנושאי יום יום ובנושאים עסקיים.


קורסי סינית עסקית - כל היתרונות

שיטת לימוד ייחודית שפותחה במיוחד ללומד הישראלי
במקביל לקורס הסינית ולאחריו תרגול במסגרת ייחודית - דיבוסינית.
מנוי שנתי על עלון האינטרנט סיניתון - עלון האינטרנט ללימוד סינית של המכון לידידות סין.
רשיון ל-King Chinese - תוכנה ללימוד סינית שפותחה על ידי המכון לידידות סין.
חומרי לימוד ייחודיים בעברית פרי פיתוח המכון לידידות סין.


שיטת הלימוד ומתכונת הקורסים

בקורסים אנו משתמשים בשיטת הלימוד המשמשת בקורס המתחילים או בקורסים המתקדמים.
הקורסים אורכים 15 מפגשים שבועיים בני 3 שעות לימוד אקדמיות כל אחד. ובנוסף, 6 מפגשי תרגול תרגול במסגרת דיבוסינית. סך הכל 63 שעות לימוד אקדמיות.


אחרי הקורס

רק במכון לידידות סין יש ללומדים המסיימים קורס סינית מסגרת לתרגל ולשמר את הידע שרכשו במהלך הקורס, במסגרת מפגשי הדיבוסינית, המהווים מסגרת תרגול מקצועית, מהנה וזולה. ובנוסף, לתרגל קריאת סינית והאזנה לשפה הסינית בעת קריאת עלון האינטרנט סיניתון והאזנה לקבצי הקול המצורפים אליו.