Bookmark and Shareמידע על תוכנית השותפים


אנו שמחים להזמינך להצטרף לתוכנית השותפים שלנו ולהתחיל ליהנות מהצמיחה המהירה של לימודי הסינית בישראל וקשרי המסחר עם סין.

כשותף עסקי של המכון לידידות סין תוכל להציע לגולשים באתר האינטרנט שלך להירשם לקורסי סינית במחיר מיוחד ולהרוויח על כל לקוח פוטנציאלי שתפנה למכון לידידות סין.

בנוסף, תוכל להציע לגולשים שלך לצאת להתמחות בסין, ולעבוד בחברה בינלאומית גדולה למשך 3-6 חודשים ולרכוש ניסיון בינלאומי. כך תוכל להרוויח על כל גולש שייצא להתמחות.

כל שעלייך לעשות הוא:

להירשם לתוכנית השותפים

להציב באנרים או טקסט עם קוד השותף שלך בקישורים שניתן לך

להתחיל להרוויח עמלה על כל לקוח (ליד) המתעניין בקורס שתפנה  למכון לידידות סין:
עמלה א': עמלה של 40 ₪ עבור כל ליד תקין.
ובנוסף
:
עמלה ב': בונוס של 20% על יותר מ-100 לידים תקינים בחודש.

ובנוסף:
עמלה ג': עמלת שותף ראשי: עמלה של 10% על עמלות של השותפים המשניים שלך (שותפים שאתה הפנית והצטרפו לתוכנית השותפים של המכון לידידות סין).

 

להתחיל להרוויח עמלה על כל לקוח שייצא להתמחות בסין:
עמלה א': עמלה של 1,000 ₪ עבור כל גולש שייצא להתמחות.
ובנוסף
:
עמלה ב': עמלת שותף ראשי: עמלה של 10% על עמלות של השותפים המשניים שלך (שותפים שאתה הפנית והצטרפו לתוכנית השותפים של המכון לידידות סין).


לחץ כאן על מנת להירשם