Bookmark and Shareקורסי סינית למתקדמים

קורסי הסינית למתקדמים הינם קורסים במספר רמות שליטה בשפה הסינית ועבור צרכי לימוד שונים. רמות הקורסים הן החל מרמת מתחילים (A2) וכלה ברמה הגבוהה ביותר (E3). קורסי הסינית למתקדמים מיועדים לכל מי שהשפה הסינית אינה זרה לו והוא מעוניין לשפר את רמתו.

בטרם תחילת הלימוד, עורך אחד ממנהלי ההדרכה של המכון לידידות סין מבדק רמה לכל לומד, הנערך בפגישה פרונטלית או טלפונית. המבדק אורך כחצי שעה ומטרתו לא רק להמליץ ללומד על רמת הקורס המתאימה לו, אלא גם לבדוק אלו נושאים עליו לחזק ולשים עליהם את הדגש בטרם תחילת הקורס ובמהלכו.
 
קורס סינית למתקדמים

בדרך זו אנו מוודאים שבקורס יהיו לומדים שרמת הסינית שלהם דומה, וכך זוכים הלומדים לסביבת לימוד המאפשרת להם להתקדם ולהגיע לרמת שליטה מעולה בכתיבה, קריאה ובדיבור בסינית.

קורסי הסינית למתקדמים משלבים לימוד מבנים חדשים בסינית, עם רכישת אוצר מילים חדש והטמעתו. אנו שמים דגש רב על חיזוק היכולת של הלומדים לדבר סינית, הן במפגשי הקורס עצמו והן במפגשי הדיבוסינית.
 

שיטת הלימוד בקורסי הסינית למתקדמים

אנו מאמינים כי ברמות המתקדמות הלומדים זקוקים ליחס אישי, לתכנים מורכבים ומתקדמים ולזמן רב לתרגול הדיבור. לפיכך, קורסי הסינית למתקדמים נערכים בקבוצות קטנות, תוך דגש רב על רכישת היכולת לדבר היטב בסינית.

בנוסף, מכיוון שכל לומד עשוי להביא עימו ידע בשפה הסינית המבוסס על רקע שונה, אנו דואגים להתאמת הידע של כל לומד ולביסוסו לפי שיטת הלימוד של המכון לידידות סין. בדרך זו כל הלומדים 'מבינים' את השפה הסינית באותו אופן ויכולים לתקשר עם המדריך ולהבין את הסבריו בדרך זהה.

במקביל, אנו מזמינים את הלומדים לתרגל דיבור. דיבורים. דיבוסינית. דיבוסינית הם מפגשים שבועיים באווירה מהנה,לא פורמלית, בהם משתתפים הלומדים בקורסים במטרה לתרגל, ליישם, ובעיקר לדבר את החומר הנלמד.
 

סינית מתקדמים במכון לידידות סין - כל היתרונות

שיטת לימוד ייחודית שפותחה במיוחד ללומד הישראלי
במקביל לקורס הסינית ולאחריו תרגול במסגרת ייחודית - דיבוסינית.
מנוי שנתי על עלון האינטרנט סיניתון - עלון האינטרנט ללימוד סינית של המכון לידידות סין.
רשיון ל-King Chinese - תוכנה ללימוד סינית שפותחה על ידי המכון לידידות סין.
חומרי לימוד ייחודיים בעברית פרי פיתוח המכון לידידות סין.

משך קורס סינית למתקדמים

הקורס אורך 15 מפגשים שבועיים בני שעתיים וחצי מלאות כל אחד (סך הכל 50 שעות לימוד אקדמאיות). ובנוסף, 6 מפגשי במסגרת דיבוסינית בני 3 שעות לימוד אקדמיות כל אחד (20 שעות לימוד אקדמאיות). סך הכל 70 שעות לימוד אקדמיות.


אחרי הקורס

רק במכון לידידות סין יש ללומדים המסיימים קורס סינית מסגרת לתרגל ולשמר את הידע שרכשו במהלך הקורס. במסגרת מפגשי הדיבוסינית, יכולים הלומדים לתרגל דיבור בסינית, ובנוסף, לתרגל קריאת סינית והאזנה לסינית בעת קריאת עלון האינטרנט סיניתון והאזנה לקבצי הקול המצורפים אליו.
גלרייה של המכון לידידות סין