Bookmark and Shareקורס סינית מתחילים: שפה ותרבות עסקית

קורס סינית מתחילים: שפה ותרבות עסקית, נועד לחברות וארגונים אשר מעוניינים שעובדיהם ומנהליהם יקבלו בקורס אחד ידע בסיסי בשפה הסינית ועימו ידע על התרבות הכללית והעסקית בסין.

עבור עובדים ומנהלים אלו, העובדים או עתידים לעבוד מול חברות בסין, ישנה חשיבות רבה להיכרות הן עם השפה והן עם התרבות הסינית.

הקורס בנוי משני חלקים המשולבים זה בזה: שיעורי שפה ושיעורי תרבות.

 
קורס סינית למתחילים

לימוד סינית

שיטת הלימוד בשיעורי הסינית זהה לשיטה בקורס המתחילים הרגיל שלנו, ומומלץ לעיין בהרחבה בשיטה הייחודית בה אנו מלמדים סינית.

 

לימוד תרבות סין

לימודי התרבות הכללית והעסקית בסין מועברים על ידי מרצים בכירים וההרצאות הן בעברית.

הסילבוס להלן מציג את הקורס הסטנדרטי, אך ניתן גם להתאים את לימודי התרבות העסקית לדרישות הלקוח.

 

סילבוס הקורס

 

 
 1. פתיחה: מבוא לסינית והרצאה על מקורות ותולדות התרבות הסינית
 2. לימוד סינית
 3. כלכלה ושלטון סין: הרפורמות הכלכליות, המפלגה, מודל בייג'ינג
 4. לימוד סינית
 5. עולם העסקים ותרבות העסקים הסינית: קוד ההתנהלות וההגיון שמאחוריו
 6. לימוד סינית
 7. השקעות סיניות בישראל: הרקע הכלכלי, צרכי סין בהשקעות בישראל, מודלים של פעילות סינית, דרכי עבודה מול משקיעים סיניים
 8. לימוד סינית
 9. ניהול עובדים בסין: איתור והשמה, רגישויות ביחסי עבודה, היררכיה, מניעת קשיים ויצירת הזדמנויות
 10. לימוד סינית
 11. משא ומתן בסין: מטרות המו"מ, אסטרטגיות, היערכות מראש
 12. לימוד סינית
 13. העתיד של סין: החברה, האתגרים שצפויים, והמשך הצמיחה לקראת היותה מעצמה מובילה בעולם
 14. לימוד סינית
 15. סיכום וסיום

 

 

חומרי לימוד סינית

חומרי הלימוד פותחו במיוחד עבורך, הישראלי הלומד סינית. חוברות לימוד כתובות בעברית והן פרי פיתוח המכון לידידות סין. לכל חוברת לימוד נלווה דף אינטרנט ובו קבצי הקול של אוצר המילים, המשפטים והדיאלוג של השיעור.

צפה בחוברת הלימוד של שיעור ראשון בקורס מתחילים.
צפה בדף האינטרנט של השיעור הראשון.
צפה בחומרי לימוד סינית במרכז הלימוד.

בנוסף, את כל תכני השיעור ניתן לתרגל בתוכנת King Chinese.

סינית מתחילים: שפה ותרבות עסקית במכון לידידות סין - כל היתרונות

שילוב ייחודי בישראל של לימוד שפה ותרבות.
שיטת לימוד ייחודית שפותחה במיוחד ללומד הישראלי.
במקביל לקורס הסינית ולאחריו תרגול במסגרת ייחודית - דיבוסינית.
מנוי שנתי על עלון האינטרנט סיניתון - עלון האינטרנט ללימוד סינית של המכון לידידות סין.
רשיון ל-King Chinese - תוכנה ללימוד סינית שפותחה על ידי המכון לידידות סין.
חומרי לימוד ייחודיים בעברית פרי פיתוח המכון לידידות סין.

 

משך קורס סינית שפה ותרבות למתחילים

הקורס אורך 15 מפגשים שבועיים בני שעתיים עד שעתיים וחצי מלאות כל אחד (סך הכל כ-50 שעות לימוד אקדמאיות).
 


שיעור קטן לדוגמא... דיאלוג היכרות

צפו בצמרת מסבירה על שיטת הלימוד ומלמדת דיאלוג פשוט...


 
גלרייה של המכון לידידות סין