Bookmark and Shareהאימון מביא לידי שלמות

האימון מביא לידי שלמות

shú néng shēng qiǎo

 מילולית: משמעות: אימון יכול ליצור הצלחה.

משמעות: האימון מביא לידי שלמות. Practice makes perfect.

מקור הביטוי: (陈康肃 Chén kāngsù) צ'ן קנגסו היה קשת יחיד במינו שחי בתקופת שושלת (宋 Sòng) סונג. יום אחד, בעודו מציג את כישוריו חסרי הדופי, עבר בסביבה מוכר שמן זקן. כל הקהל הריע לצ'ן אחר כל פגיעה במטרה ורק סוחר השמן קרא: "אין מה בכך, הרי התאמנת רבות". צ'ן נעלב ושאלו: "האם גם אתה קשת?". הזקן ענה לו: "לא, אני רק יודע איך למכור שמן". הזקן שלף את הפקק מהפיה הצרה של מיכל השמן, מילא כף גדולה בשמן עד שפתיה ואז הרים את הכף ומזג את כל השמן בקילוח דק לתוך המיכל מבלי לגרוע טיפה. כשסיים אמר הזקן: "אני מוזג שמן כפי שאתה יורה חיצים, האימון יכול ליצור הצלחה".
 תוכן זה יתחלף בעוד 4 ימים.

164

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.