Bookmark and ShareKing Chinese - תוכנה ללימוד סיניתKing Chinese היא תוכנה שלמה ללימוד סינית שפותחה על ידי המכון לידידות סין.
 

מרכזי הלימוד


King Chinese מכילה שלושה מרכזי לימוד:

* כיתת לימוד: כיתת הלימוד מכילה שעורים אינטראקטיביים ללימוד סינית מלווים בקבצי קול.

תוכנה ללימוד סינית - King Chinese

* ספרייה: הספרייה מכילה טקסטים בסינית ממגוון נושאים (סיפורים בסינית, דיאלוגים בסינית ועוד) מלווים בקבצי קול לתרגול קריאה והאזנה. כל הטקסטים מלווים על ידי המילון האינטראקטיבי (סינית-עברית).

* חדר-כושר המכיל מגוון מכשירים לתרגול הסינית:
תרגילי דקדוק: תרגילים לחיזוק השליטה במבנים בסינית.
משחקי אוצר-מילים: מגוון משחקים (משחק הזיכרון, התאמת מילה לתמונה ועוד) ללימוד אוצר מילים בסינית המלווים באלפי תמונות וקבצי קול.
משחקים ללימוד מספרים בסינית: מגוון משחקים ללימוד מספרים מלווים באנימציה קבצי קול.
דיאלוגים בסינית: דיאלוגים במגוון סיטואציות אליהם נלווים תמונות וקבצי קול, ומלווים במילון האינטראקטיבי.


המילון האינטראקטיבי (סינית-עברית)


המילון האינטראקטיבי מלווה את הלימוד לכל אורך הדרך, ובעיקר בעת תרגול מבני השפה וקריאת הטקסטים בסינית שבספרייה. כאשר המילון מופעל, יכול המשתמש להציב את סמן העכבר מעל מילה בסינית ולקבל בחלון קטן שנפתח את תרגומה לעברית.


זכאות תלמיד בקורס של המכון לידידות סין זכאי לרישיון משתמש זהב למשך תקופת הקורס + 14 ימים.
 

הורדת King Chinese
רק במכון לידידות סין