Bookmark and Shareהתנהגות מוזרה, חריגה

התנהגות מוזרה, חריגה

le yào cuò chī


מילולית: נטל/ה את התרופה הלא נכונה.

משמעות: מתנהג/ת בצורה מוזרה. דומה לביטוי בעברית "מה, שכחת לקחת תרופות היום?" כבדיחה על מישהו שמתנהג בצורה מוזרה.

דוגמה:

  ba chīcuòyàole shuí shuí jiàn jīntiān
  吃错药了 今天

הוא עצבני כלפי כולם היום,מתנהג מוזר.
תוכן זה יתחלף בעוד 3 ימים.

138

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.