Bookmark and Shareחגיגת ראש השנה הסיני

חגיגת ראש השנה הסיני

  
guò
nián
zài
zhōngguó
中国
,
yǒu
zhòngyào
重要
de
jiérì
节日
,
jiào
guò
nián
dàyuē
大约
zài
yīyuè
一月
huò
èryuè
二月
,
chíxù
持续
tiān
shì
zhōngguó
中国
zuì
lóngzhòng
隆重
de
jiérì
节日
,
suǒyǒu
所有
de
rén
dōu
yào
huí
jiā
jiā
rén
yìqǐ
一起
chī
fàn
rénmen
人们
huì
zuò
hěnduō
很多
fēngshèng
丰盛
de
cài
,
fàng
biānpào
鞭炮
,
tiē
chūnlián
春联
,
kàn
chūnjié
春节
wǎnhuì
晚会
xiǎo
háizi
孩子
gèng
gāoxìng
高兴
,
yīnwéi
因为
kěyǐ
可以
shōu
dào
suì
qiánתוכן זה יתחלף בעוד 4 ימים.

13

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.