Bookmark and Shareסימנית היום

סימנית היום

דף חדש 1


 

פיניין:
פירוש:
1.לקחת
2. לבחור
3. לתפוס, לאחוז
סימנייה המורכבת מ:

אוזן:

ěr

ידיים:

yòu

הסבר:  בסימנייה אנו רואים יד התופסת ומושכת באוזן של אדם אחר. ברגע שתופסים מישהו באוזן אין לו ברירה אלא לציית...

 תוכן זה יתחלף בעוד 4 ימים.

101

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.