Bookmark and Shareסימנית היום

סימנית היום

דף חדש 1


 

פיניין: jiān
פירוש:
1. חד, מחודד
2. שפיצי
הסבר:  הסימן "קטן" הממוקם מעל לסימן "גדול", מייצג דבר ההופך מגדול לקטן באופן המזכיר צורה של משולש ∆ או חץ. זוהי סימניה פיגורטיבית, המתארת את הדברים כפי שהם במציאות, וצורתה היא שפיצית ומחודדת.תוכן זה יתחלף בעוד 5 ימים.

111

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.