Bookmark and Shareפיניין: wén

פירוש:
1
.לשמוע
2. להריח
3. חדשות

סימנייה המורכבת מ:

דלת/שער: mén
אוזן: ěr

הסבר
:
האוזן הצמודה לדלת ומקשיבה למתרחש מעברה השני, זוהי האוזן ששומעת טוב מכולם... ומצד שני - האוזן היא שער הכניסה של מידע וידע למוח. אבל לא צריך להאמין לכל מה ששומעים, כמו שאומר הפתגם הסיני: "מה שהאוזן שומעת אינו משתווה למה שהעין רואה".


תוכן זה יתחלף בעוד 4 ימים.

84

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.