Bookmark and Shareדיבוסינית - מפגשים לתרגול סיניתדיבוסינית הינם מפגשים לתרגול סינית, המתקיימים באווירה מהנה, לא פורמלית, ובהם משתתפים תלמידים ברמות שונות מקורסי הסינית השונים, במטרה לתרגל סינית, ליישם סינית ובעיקר לדבר ולשמוע סינית.
דיבוסינית

 

המטרה

להתחיל, להמשיך, לשמר ולשפר את השפה הסינית.
 

השיטה

המשתתפים יושבים בקבוצות, בהתאם לרמת הסינית שבפיהם, ומונחים על ידי מורים מקצועיים של המכון לידידות סין. לכל מפגש נקבע נושא מרכזי עליו מדברים המשתתפים, בשילוב חומר מודפס ועזרי לימוד. למשל: קניות, טיולים, הכרות, מאכלים ועוד.

מפגשי הדיבוסינית נערכים בארבע רמות:

* רמת מתחילים: המתאימה לקורס סינית למתחילים של המכון לידידות סין.
* רמת בינוניים: המתאימה לקורס סינית למתקדמים רמה B של המכון לידידות סין.
* רמת מתקדמים: המתאימה לקורס סינית למתקדמים רמה C של המכון לידידות סין.
* רמת סופריור: המתאימה לקורס סינית למתקדמים רמה D ו-E של המכון לידידות סין.


לתלמידי קורסי הסינית של המכון לידידות סין ניתנת כאן האפשרות לתרגל, לתרגל  ולתרגל את החומר הנלמד בקורסים, וכן לרכוש אוצר מילים רחב בסינית ולצבור ביטחון בשימוש בשפה הסינית.

 

מי משתתף

* תלמידי המכון לידידות סין בקורסי הסינית השונים. דיבוסינית מהווה עבורם תרגול נוסף וחשוב לחומר הנלמד בכיתה.
* בוגרי קורסי הסינית של המכון לידידות סין. דיבוסינית מהווה עבורם מסגרת לתרגול ושימור הידע בסינית שרכשו בקורס.
 

מה מיוחד בדיבוסינית?

* זה לא קורס זה מפגש. ניתן להגיע מתי שרוצים, גם באופן חד-פעמי.
* זה בדיוק ברמה שלך. קבוצות בכל הרמות בסינית.
* זה נותן מה שצריך: למתחילים - לראות מה זה סינית. ללומדים בקורסים - להתחזק, להתמקצע ולתרגל. למתקדמים - לתרגל ולא לשכוח.


כי אין שיטה אחרת - דיבוסינית!

רק במכון לידידות סין