Bookmark and Shareקורס סינית למטיילים

קורס סינית לנוסעים לסין הינו קורס ללימוד סינית שפותח במיוחד עבורך, המטייל הישראלי הנוסע לסין. מטרת הקורס להעניק לך יכולת לשוחח בסינית מייד עם הגעתך לסין וכן כלים ללימוד מהיר של השפה הסינית תוך כדי טיול. כידוע, השפה האנגלית איננה שגורה בפי תושבי סין, ולפיכך על מנת לתקשר עם המקומיים על המטייל לדעת סינית.

הנוסעים הרבים לסין אשר סיימו את לימודיהם במכון לידידות סין כבר הוכיחו, כי הקורס העניק להם יכולת לתקשר היטב בסינית עם המקומיים, ובכך ליהנות מחוויות ייחודיות שתקשורת בלתי אמצעית זו מאפשרת. בנוסף, קורס סינית לנוסעים לסין מקנה ללומדים את היכולת ללמוד סינית במהירות ולרכוש את השפה הסינית ביעילות במהלך הטיול ולאחריו.
 
קורס סינית למטיילים


שיטת הלימוד המיוחדת

בקורסי לימוד סינית 'רגילים' מתקדם המדריך באיטיות בחומר הלימוד, כיוון שהוא מניח שאין ללומד אפשרות לתרגל מעבר לזמן הקורס. בניגוד לכך, בקורס סינית למטיילים מתקדם המדריך במהירות בחומר הלימוד, מבסס את הלימוד על טכניקות ייחודיות לשליטה בסינית, המעניקות ללומד כלים ללימוד מהיר, שיטתי ועצמאי של השפה הסינית.
 

מטרת קורס סינית למטיילים

מטרת הקורס להעניק ללומד ידע בשפה הסינית בשני מישורים. המישור הראשון - ידע במבני השפה הסינית. מישור זה מעניק ללומד כלים ללימוד מהיר, שיטתי ועצמאי של השפה. המישור השני - רכישת אוצר מילים ייעודי בסינית. מישור זה מעניק ללומד הסינית אוצר מילים ומשפטי מפתח הנחוצים לו בנושאים רלוונטיים למטיילים (שכירת חדר במלון, הזמנה במסעדה, החלפת כסף, נסיעה באמצעי תחבורה וכד').

משך קורס סינית למטיילים

קורס סינית למטיילים מונה שישה שיעורים בני 3 שעות לימוד אקדמאיות כל אחד, המתקיימים לאורך שלושה שבועות.  ובנוסף, במסגרת מפגשי דיבוסינית, שני מפגשים בני שלוש שעות לימוד אקדמאיות. סך הכל 24 שעות לימוד אקדמאיות.
 

סינית למטיילים במכון לידידות סין - כל היתרונות

שיטת לימוד ייחודית שפותחה במיוחד ללומד הישראלי
במקביל לקורס הסינית ולאחריו תרגול במסגרת ייחודית - דיבוסינית
מנוי שנתי על עלון האינטרנט סיניתון - עלון האינטרנט ללימוד סינית של המכון לידידות סין
רשיון ל-King Chinese - תוכנה ללימוד סינית שפותחה על ידי המכון לידידות סין
חומרי לימוד ייחודיים בעברית פרי פיתוח המכון לידידות סין


חבילה שלמה למטייל

קורס סינית למטיילים הינו חבילה שלמה העונה לכל דרישות המטייל הנוסע לסין.
כיצד חבילה שלמה? כיוון שהקורס נערך בשיתוף סוכנות הנסיעות איסתא ליינס ורשת חנויות הציוד למטייל. הלומדים בקורס סינית למטיילים לומדים בראש ובראשונה סינית, ובמקביל זוכים להנחייה צמודה, להטבות ולהנחות (הנחה של 10% על ציוד בלמטייל) בכל הקשור לנסיעתם. בקיצור, כל מה שתזדקקו לו תקבלו במסגרת הקורס - באיכות ובמחירים מעולים.