Bookmark and Shareמרכז לימוד


כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.

אוצר מילים שבועי

הנושא שלנו השבוע הוא דברים בבית לחץ לצפייה.

 

מאמרים, סיפורים ותכנים בסינית

סיפורים למתחילים
初级故事 (chūjí gùshì)
Chinese Article

zài
zhōngguó
中国
,
yǒu
zhòngyào
重要
de
jiérì
节日
,
jiào
guò
nián

סיפורים לבינוניים
中级故事 (zhōngjí gùshì)
Chinese Article

hěn
jiǔ
hěn
jiǔ
yǐqián
以前
de
yuǎngǔ
远古
shíhòu
时候
,
yǒu
rén
jiào
kuāfù
夸父

סיפורים למתקדמים
高级故事 (gāojí gùshì)
Chinese Article

gǔdài
古代
nán
běi
cháo
de
shíhòu
时候
,
sòng
guó
yǒu
wèi
jiāngjūn
将军
xìng
zōng
míng
zhì
,
cóng
xiǎo
jiù
hěn
yǒnggǎn
勇敢
,
hěn
yǒu
bàofù
抱负

סימניית היום
今天学的汉字 (jīntiān xué de hànzì)
Chinese Article

פתגמים
俗话 (súhuà)
Chinese Article

סלנג
惯用语 (guànyòngyǔ)
Chinese Article

המרה אוטומטית מפיניין לסימניות סיניות

על מנת לקבל המרה אוטומטית מפיניין לסימניות ניתן להשתמש בשני סוגי כלים. האחד, התקנת כלי שפה סינית במערכת ההפעלה חלונות, והשני התקנת תוכנה ייעודית. הסינים, רובם ככולם, משתמשים בתוכנה ייעודית, אשר יתרונותיה רבים מאוד ביחס להתקנת השפה במערכת ההפעלה. היתרונות המרכזיים של התוכנה הוא בגמישותה, בהיקפה וביכולתה לזהות לא רק מילים אלא משפטים שלמים.

להורדת התוכנה להמרת פיניין לסימניות לחץ כאן (16Mb) .

להורדת מאמר המסביר כיצד להתקין את התוכנה.
לחץ להורדה - קובץ PDF בגודל 700Kb